Populärvetenskap

Växtplankton utgör basen i den akvatiska näringskedjan och bidrar till hälften av all syrgasproduktion på jorden. Därmed har de en oerhört viktig roll i akvatiska ekosystem. Ibland ställer de dock till problem, i synnerhet när de tillvuxit kraftigt och blivit många (sk algblomningar). Det finns arter som är giftiga för andra djur, växter och människor, och andra arter som ställer till förtret genom att de bildar slem som täpper till filter vid dricksvattenintag eller missfärgar vattnet vid våra badplatser. I min forskning försöker jag förstå varför vissa populationer inom en art är giftigare än andra, vilka spridningsvägar de har och hur nya arter kan bildas.

Se reportage i SVT Skåne om medborgarprojektet Algväktare.

Läs mer om det nya projektet kring effekten av extremväder på algblomningar.

Läs mer om doktorander Emma Johanssons provtagning av giftiga blågrönalger (cyanobakterier) i Skånska sjöar Emma_Johansson_media.

Läs mer om mikroalgen gubbslem i en artikel på natursidan.se här.

Läs om doktoranden Raphael Gollnisch provtagningsexpedition här.